Overzicht van de manier waarop we uw gegevens gebruiken.

 • Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, Phonsawan B.V., (ook aangeduid als "Phonsawan" of “ons”) persoonsgegevens van onze klanten verzamelen, gebruiken en beschermen.
 • Phonsawan, die de website, mobiele applicatie en activiteiten op sociale media (“online diensten”) beheert, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw informatie.
 • Phonsawan verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u onze online diensten gebruikt, en (soms) als u per telefoon of in het restaurant van Phonsawan een bestelling plaatst, of als u op een andere manier met ons communiceert.
 • Phonsawan gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk:
  • om uw bestellingen te verwerken;
  • voor het verstrekken van online diensten;
  • voor het beheer van klantenrelaties: vragen beantwoorden, vorderingen verwerken, feedback verzamelen, informatie verzamelen over nieuwe producten, aanbiedingen en diensten en het communiceren van aanbiedingen, acties en nieuws;
  • om gepersonaliseerde advertenties aan te reiken; en
  • om analyses uit te voeren.
 • Persoonsgegevens worden gedeeld met ons eigen restaurant die betrokken is bij de verwerking van uw bestellingen en onze dienstverleners (bijv. bezorgers).
 • In deze Privacyverklaring wordt meer informatie gegeven over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit verband, met inbegrip van het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde onderdelen van de door Phonsawan uitgevoerde verwerking. U vindt meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen in "Welke rechten heb ik?".

Hoe verzamelt Phonsawan uw gegevens?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we van of over u verzamelen via de volgende methoden:

 • Online omgeving. Op de consument gerichte website(s) en applicatie van Phonsawan, waaronder mini-websites die we beheren op sociale netwerken van derden zoals Facebook.
 • E-mail, sms-berichten en andere elektronische communicatie.
 • Social media activiteiten.
 • Bezorgdiensten. We ontvangen de gegevens over uw bestelling via bezorgdiensten en platformen zoals Thuisbezorgd.

Opgelet: persoonsgegevens, die we via één methode verzamelen (bijv. via een website van Phonsawan), combineren we met persoonsgegevens die we via een andere methode verzamelen (bijv. communicatie met Phonsawan).

De meeste persoonsgegevens verstrekt u ons vrijwillig. In sommige gevallen echter is het verstrekken van dergelijke gegevens nodig voor het leveren van diensten. Dat betekent dat we bepaalde diensten niet kunnen leveren zonder deze gegevens. Bijvoorbeeld, het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de verwerking en de levering van uw bestelling. Als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kunnen we uw bestelling niet afronden of onze producten afleveren op uw adres. We informeren u wanneer het verstrekken van persoonsgegevens is vereist. Alle andere informatieverstrekking is optioneel.

Welke informatie verzamelen wij?

Persoonsgegevens:

 • uw thuisadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • informatie over uw profiel (populaire producten en diensten, tijdstippen waarop u ons bezoekt enz.);
 • andere persoonsgegevens die u met uw instemming aan ons doorgeeft wanneer u met ons communiceert.

Gegevens over uw transacties:

 • bijzonderheden over uw bestelling, waaronder facturatie- en besteladressen;
 • uw betalingsmethoden, betalingsgegevens, waaronder kaartgegevens wanneer u ervoor kiest online te betalen;
 • gekochte producten en diensten, prijzen.

Hoe gebruiken we deze informatie en wat is de rechtsgrondslag voor dit gebruik?

We verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het nakomen van een contract, of om maatregelen te nemen in verband met een contract: dit is relevant als u een bestelling plaatst. Dit omvat:
  • de verwerking van uw bestelling en het zorgen voor de levering/uitgifte van onze producten,
  • het aannemen van betalingen,
  • communicatie met u.
 • Zoals vereist door Phonsawan om zaken te doen en onze gerechtvaardigde belangen na te streven, met name:
  • we gebruiken uw informatie voor de levering van door u aangevraagde producten en diensten en reageren op eventuele opmerkingen die u ons toestuurt,
  • we controleren het gebruik van onze website(s)/applicaties en online diensten en gebruiken uw informatie om ons te helpen onze producten, inhoud, diensten en website(s)/applicatie, zowel on- als offline, te controleren, te verbeteren en te beschermen,
  • we gebruiken informatie die u verstrekt voor het personaliseren van onze website(s)/applicatie, producten en diensten voor u,
  • wanneer u een creditkaart of betaalpas gebruikt ter betaling, gebruiken we ook derden voor de controle van de geldigheid van de bankgegevens, het rekeningnummer en kaartnummer teneinde fraude te voorkomen (zie doorgeven van gegevens hieronder),
  • we gebruiken informatie die u verstrekt voor het onderzoeken van klachten die we van u of anderen hebben ontvangen over onze website(s)/applicatie of onze producten en diensten,
  • we gebruiken gegevens zo nodig in verband met rechtsvorderingen, naleving, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden; en
  • we kunnen uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek, testen en enquêtes.
 • Waar u ons toestemming voor geeft:
  • in gevallen waarbij we u om toestemming vragen, gebruiken we de gegevens voor het doel dat we op dat moment toelichten.
 • Voor toepassingen die wettelijk verplicht zijn:
  • om te reageren op verzoeken van overheden of handhavingsinstanties in het kader van een onderzoek,
  • in het kader van verzoeken tot toegang van betrokkenen zoals voorzien door toepasselijke wetgeving.

Intrekken van toestemming of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing

Waar we afhankelijk zijn van uw toestemming, kunt u die toestemming altijd intrekken, hoewel we andere juridische grondslagen kunnen hebben om uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden, zoals die hierboven zijn beschreven. In sommige gevallen kunnen wij u direct marketing sturen zonder uw toestemming, in gevallen waarin onze gerechtvaardigde belangen prevaleren.

U hebt het recht u op elk moment af te melden van direct marketing. U kunt dit doen door de instructies in het bericht te volgen (als dit een elektronisch bericht is), of door contact met ons op te nemen.

Met wie we deze gegevens delen en wanneer?

Persoonsgegevens worden gedeeld met onze dienstverleners, die ze namens Phonsawan verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. We gebruiken derde leveranciers in het bijzonder voor het aanbieden van onze website(s) en applicatie, het uitvoeren van onderhoud aan deze, betalingsdiensten (bijv. iDeal , Mollie) en direct marketing. We delen uw gegevens met online bezorgdiensten (bijv. Thuisbezorgd) teneinde de via hun platform geplaatste bestellingen af te handelen.

Persoonsgegevens worden gedeeld met overheidsinstellingen en/of handhavingsinstanties indien dit vereist is voor de bovengenoemde doeleinden, indien dit wettelijk verplicht is of vereist is in verband met de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In het geval dat ons bedrijf wordt verkocht aan of geïntegreerd met een ander bedrijf, worden uw gegevens beschikbaar gesteld aan onze adviseurs en de adviseurs van potentiële kopers en de gegevens worden gedeeld met de nieuwe eigenaars van het bedrijf.

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Wanneer we persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming of verwerken in verband met het uitvoeren van een contract, verwerken we de gegevens tot u ons vraagt daarmee te stoppen en gedurende een korte periode daarna (zodat wij uw verzoek kunnen implementeren). We maken ook voor onbepaalde tijd aantekening van het feit dat u ons hebt gevraagd u geen direct marketing te sturen of uw gegevens te verwerken zodat we uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

Welke rechten heb ik?

U hebt het recht om ons om een ​​kopie van uw persoonsgegevens te vragen; om de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of beperken; en om de persoonsgegevens die u verstrekt voor een contract of met uw toestemming in een gestructureerd formaat te verkrijgen en ons te vragen deze gegevens door te geven (over te dragen) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Ook kunt u in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractueel of wettelijke vereiste, of als we de gegevens gebruiken voor direct marketing).

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, als deze de rechten van een derde zou schenden (met inbegrip van onze rechten), of als u ons vraagt ​​om informatie te verwijderen waarvan wij wettelijk verplicht zijn of waarbij wij dwingende gerechtvaardigde belangen hebben om deze te bewaren. Relevante ontheffingen zijn opgenomen in zowel de AVG als in de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Voor de uitoefening van deze rechten, of om andere informatie te verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen – of met onze functionaris voor gegevensbescherming – met de onderstaande gegevens. Als u onopgeloste kwesties hebt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsinstantie van de EU waar u woont, werkt of waar u denkt dat een schending heeft plaatsgevonden.

Hoe neem ik contact op met u?

Als u meer wilt weten over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken of als u bezorgd bent over hoe we uw gegevens verwerken, of als u zich wilt afmelden voor direct marketing, kunt u:

Alvorens we u informatie kunnen verschaffen of mogelijke fouten corrigeren, kunnen we u vragen om uw identiteit te bevestigen en/of ons extra informatie te verstrekken zodat wij kunnen voldoen aan uw verzoek.

Update van de Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. In sommige gevallen kunnen we u ook actief informeren over specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten of belangrijke wijzigingen in deze Privacyverklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.